CRISPGURKA

Norrgrönt®

Fräsch, fast gurka som både smakar och doftar. Direkt från växthus till din butik. Kort tid från blomma till bord.

Läs mer

Här kommer snart mer information om gurka visas !

ww

Visste du att vi odlar annat än kryddor också?

Hållbar odling
sedan 1953

Med respekt för varje medarbetares unika kunskaper och en odling i balans har vi producerat kryddor och sallat sedan 1953.

Vi tänker alltid långsiktigt oavsett om det gäller en ny gödselsort till odlingen eller en ändrad rutt vid leverans – det ska vara hållbart i längden.

EU Investering

Hällnäs Handelsträdgård har med hjälp av stöd från EU genomfört investeringar i Robotportal och precisionsutrustning för att minska arbetsbelastning genom repetitiva rörelser och tunga lyft. Investeringen genomfördes under 2018 och togs i drift januari 2019.

Stöd har erhållits från EU för installation av energiväv för energibesparing.

Intresseanmälan för Norrgrönt®